’LEX Pilot’ – ustawa 'Prawo komunikacji elektronicznej’ już po opiniowaniu

0
(0)

Prawo komunikacji elektronicznej’ jest już po opiniowaniu, właśnie RCL opublikował dokumentację. 'LEX Pilot’ już nie jest 'pilot’, kontrowersyjne przepisy zniknęły z dokumentu.

W zamian pojawiły się jednak nowe zapisy, które wzbudzają nowe wątpliwości operatorów – mam na myśli np. zapisy art. 47, który przez większość jest odczytywany jako obowiązek przechowywania danych przez operatorów na zasobach umiejscowionych tylko w na terenie RP. Kolejne kontrowersje pojawiają się przy zapisie art. 49, który ma określać zakres danych objętych obowiązkiem zatrzymywania i udostępniania przez operatorów. Wielu opiniujących podnosi to, że proponowane zapisy są mało precyzyjne.

Ciekawą propozycją są zapisy art. 286 i 288, gdzie mowa jest o używaniu w kontaktach z klientem co najwyżej dwóch wzorców umownych. Dodatkowo w art. 288 jest zawarty katalog danych, jakie w tych dwóch wzorcach powinny być zawarte.

Uwag do proponowanych zapisów na pewno będzie dużo, bo temat jest bardzo ważny.

O powadze zmian niech świadczy drugi dokument, który jest procedowany razem z ustawą – ’Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej’. Regulacja wskazuje na zmiany, jakie nowe prawo telekomunikacyjne niesie ze sobą. Wymienionych tam zostało 62 regulacji, które ulegają zmianie wraz z nową ustawą.

Dla ułatwienia zrozumienia i wprowadzenia zmian Kancelaria Pałucki & Szkutnik przygotowała krótki katalog przykładowych zmian. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem i do kontaktu z Kancelarią.

Grzegorz Pająk

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *