Dyrektywa o pracy dla platform elektronicznych

0
(0)

W Brukseli trwają rozmowy o ostatecznym kształcie dyrektywy regulującej pracę dla platform elektronicznych (czyli pracę dla platform typu UBER, GLOVO, itp.)

Jak pisze DGP: „(…) W ubiegłym tygodniu wstępne porozumienie co do kształtu dyrektywy zawarły Rada UE i europarlament. Jego tekst musi jednak zostać jeszcze zatwierdzony przez każdą z tych instytucji. Parlament Europejski zajmie się tym najwcześniej w połowie stycznia. Jeśli zaś chodzi o Radę, decydująca dla jej stanowiska będzie wcześniejsza decyzja Coreper (Komitetu Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy UE), która ma zostać podjęta już w tym tygodniu.(…)”.

Dyrektywa należy raczej do gatunku tych trudniejszych, nie będzie łatwe uzyskania konsensusu wszystkich stron. Jak zwracają uwagę konsultanci z Konfederacji Lewiatan, problematyczne może być przede wszystkim domniemanie istnienia stosunku pracy osób zarobkujących za pośrednictwem tychże platform. Osoba taka będzie uznana za pracownika etatowego po spełnieniu co najmniej dwóch z pięciu przesłanek (m.in. nadzoru nad zleceniami, kontroli przydziału zadań oraz ograniczeń w wyborze godzin pracy czy swobody organizacji pracy). Na problem ten wskazuje nie tylko Lewiatan, ale także inni specjaliści, a jest to tylko jeden z tych trudniejszych wątków. Odsyłam tu na stronę Konfederacji Lewiatan z informacjami i ich oficjalnym stanowiskiem.

Osiągnięte porozumienie pomiędzy Radą EU i europarlamentem nie zostało jeszcze opublikowane, trudno więc odnosić się do niego w szczegółach. Dostępne informacje możemy przejrzeć na stronie komisji. Widok ludzi na rowerach z plecakami GLOVO czy też UBER EATS na dobre zagościł u nas już jakiś czas temu. Ten sposób zarobkowania ma swoje plusy, ale ma też swoje patologie (wspominał o tym np. sw+). Sprawa jest o tyle ważna, że (jak szacuje komisja europejska) rynek takich platform będzie się coraz bardziej powiększał. Ilość osób pracujących dla platform w roku 2022 szacowano na 28 mln osób, na 2025 rok jest to już szacunek 43 mln osób. Natomiast dochody platform z szacowanych w 2016 na 3 mld EUR w roku 2020 wzrosły do 14 mld EURO – blisko pięciokrotnie, więc jest to naprawdę bardzo duży rynek.

Poniżej ikonografiki ze strony komisji, na którą odsyłam po więcej szczegółów.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *