Max Schrems znowu w akcji – Meta wstrzymuje się z przetwarzaniem danych w EOG

0
(0)

Kilka dni temu Meta zmieniła swoją politykę prywatności, informując swoich użytkowników o nowych zasadach korzystania z danych zamieszczonych na swoich platformach. Otóż okazało się, że firma planuje wykorzystanie w zasadzie wszystkich zasobów informacji użytkowników do uczenia sztucznej inteligencji.

Bardzo skracając, nowe zapisy regulaminu oznaczają, iż Meta chce przejąć wszystkie publiczne i niepubliczne dane użytkowników, które zebrała od roku 2007 i używać ich do dowolnego bliżej nieokreślonego rodzaju obecnej i przyszłej „technologii sztucznej inteligencji”. Zbiór tych danych to wszystkie obecnie aktywne konta, ale także wiele „uśpionych” kont na Facebooku, z którymi użytkownicy prawie nie wchodzą już w interakcję, a które nadal zawierają ogromne ilości danych osobowych. Ponadto Meta twierdzi, że może zbierać dodatkowe informacje od dowolnej „strony trzeciej” lub pobierać dane ze źródeł internetowych.

Domyślne wykorzystywanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO. Podmiot przetwarzający dane musi opierać się na co najmniej jednej przesłance opisanej w art. 6 ust. 1 rozporządzenia. Czy domyślacie się, jaką przesłanką kieruje się Meta przy takim przetwarzaniu? Otóż firma ponownie twierdzi, iż ma 'prawnie uzasadniony interes’, który jest nadrzędny w stosunku do podstawowych praw użytkowników. Ponownie, gdyż przy poprzednich zastrzeżeniach podawała taką samą podstawę przetwarzania danych osobowych swoich portali.

Po analizie nowych zapisów Max Schrems złożył w austriackim organie ochrony danych osobowych 11 skarg (w imieniu Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Irlandii, Holandii, Norwegii, Polski i Hiszpanii) na nowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Meta.

Po analizie zgłoszeń Meta właśnie ogłosiła wstrzymanie przetwarzania danych przez AI na terenie EOG do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Czyli – nasz sprzeciw ma jednak sens. Nie wiem co prawda, czy Meta równie szybko by zareagowała, gdyby pozew złożył np. nasz Prezes UODO, ale może tak właśnie by było 🤔.

A nie jest to jedyna aktywność Maxa oraz portalu noyb.eu w ostatnim czasie.

W sumie klasyka w działaniu Big Tech-ów dzisiaj, czyli stosowanie polityki 'bierz lub zostaw’ (take-it-or-leave-it). Szczególnie w czasie pandemii COVID dużo szkół stało się aktywnym użytkownikiem pakietu 365 Education. Po gorących czasach pandemii nastał czas spokojnego przyjrzenia się, z czego i w jaki sposób korzystamy w ramach udostępnionego narzędzia. I czasem zdarza się, że po takiej analizie jako użytkownik chcielibyśmy dokonać pewnych zmian (skorzystać z regulacji RODO)

I tu ciekawostka – ponieważ MS jako administratora danych w takim przypadku wskazuje szkoły, to wszelkie zmiany (skorzystanie z praw, jakie daje RODO) powinny wg koncernu wykonać one. Tylko zarówno szkoły, jak każdy inny użytkownik nie ma możliwości zmian w regułach funkcjonowania tego narzędzia. Czyli nie podoba nam się – nie korzystamy. Aktywiści z noyb tak nie uważają. i zgłosili swoje zastrzeżenia.

Jak mówi Maartje de Graaf, prawniczka ds. ochrony danych w firmie noyb: „W obecnym systemie, który Microsoft narzuca szkołom, Twoja szkoła musiałaby przeprowadzić audyt firmy Microsoft lub wydać jej instrukcje dotyczące przetwarzania danych uczniów. Każdy wie, że takie ustalenia umowne są oderwane od rzeczywistości. To nic innego jak próba przeniesienia odpowiedzialności za dane dzieci jak najdalej od Microsoftu. (…) Microsoft udostępnia tak niejasne informacje, że nawet wykwalifikowany prawnik nie jest w stanie w pełni zrozumieć, w jaki sposób firma przetwarza dane osobowe w Microsoft 365 Education. Jest w zasadzie niemożliwe, aby dzieci lub ich rodzice odkryli zakres gromadzonych danych przez Microsoft”

Ktoś z Państwa jest chętny przeaudytować Microsoft? Chyba znowu za nas zrobi to Max Schrems.

Grzegorz Pająk

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *