Poradniki UODO – konsultacje, aktualizacje

0
(0)

Prezes UOSO zabiera się za tematy, które osobom od ochrony i bezpieczeństwa osób fizycznych leżały na sercu już od dawna.

Po pierwsze – mamy więcej rozmów i dyskusji o bezpieczeństwie dzieci w sieci. To bardzo dobrze, że nie ograniczamy się do suchych zapisów dyrektywy. Świetnie, że coraz więcej z nas (dorosłych) zaczyna widzieć potrzebę ochrony własnych dzieci i w ten sposób – czyli nie publikując ich zdjęć w internecie. Zaczynamy rozmawiać i słuchać organizacji, które starają się o tym problemie mówić od dawna, które mają już wypracowane swoje standardy i sposoby działania oraz edukacji (ze swej strony polecam działania Cyfrowego Skauta, grupy osób działających w ramach stowarzyszenia ISSA Polska, które zajmują się edukacją cyfrową zarówno dzieci, jak i ich opiekunów).

Korzystając z tych porad i konsultacji (może nie tylko tych?) Urząd właśnie opublikował poradnik „WIZERUNEK DZIECKA W INTERNECIE”. Bardzo polecam jego treść, a w szczególności stronę przedostatnią, gdzie są linki do materiałów innych organizacji, które też zajmują się tym tematem. Lektura dla każdego, tym bardziej w ten wakacyjny czas (grafika obok pochodzi z publikowanego poradnika).

Po drugie, Urząd chwilę temu zaprosił do konsultacji w sprawie aktualizacji dwóch poradników: „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” (2018r) oraz  „Jak administratorzy powinni postępować w przypadku naruszeń ochrony danych” (2019r). Wynik zgłaszanych uwag właśnie został opublikowany na stronie UODO, zapraszam do zapoznania się z nimi. Pozostaje mieć nadzieję, że uwagi zostaną jak najszybciej przeanalizowane i opublikowane w formie nowych poradników, bo do tej pory najlepszym poradnikiem był inny dobrze poinformowany specjalista od RODO, który sugerował omijać szerokim łukiem dotychczasowe wersje tych dokumentów.

Poza tym Urząd nie zapomniał o kolejnych aktach prawnych, które za chwilę mamy zaimplementować, a które to akty dotykają sfery ochrony danych osobowych (swoją drogą – jakie sfery prawne nie będą dotykać ochrony takich danych w najbliższym czasie… ?). Na razie to tylko dyskusja, rozmowa, ale przynajmniej publiczna. W dniu 27 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie, gdzie przedstawiciele środowiska akademickiego, UODO, UKE, UOKiK, a także reprezentanci Komisji Europejskiej oraz środowisk prawniczych mogli wymienić swoje zdanie na temat ostatnich zmian w prawie. Jak informuje nas komunikat Urzędu: „(…) Eksperci za główny cel postawili sobie omówienie wyzwań, jakie przed ochroną danych osobowych i prywatności stawiają akty prawne, przyjęte na podstawie europejskiej strategii w zakresie danych, w tym Akt w sprawie sztucznej inteligencji, Akt o usługach cyfrowych, Akt w sprawie zarządzania danymi  oraz Akt w sprawie danych. (…)”.

Mam nadzieję, że taki nakład pracy na konsultacje, rozmowy i analizy stanu prawnego przełożą się w jakimś bliskim nam czasie na nowe dokumenty, które będą dla nas prawdziwym i aktualnym przewodnikiem po zawiłościach naszego prawodawstwa.

Grzegorz Pająk

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *