W dniu 11 grudnia 2023 PUODO zatwierdził kolejny (drugi …) kodeks postępowania w ochronie danych osobowych. Dotyczy on sektora ochrony zdrowia (Polska Federacja Szpitali), a...