Od dnia 17 listopada już możemy to zrobić – zastrzec w odpowiedniej bazie swój numer PESEL, o czym informuje nas strona gov.pl. Opublikowane zostały również...