Problematyka zawieranych przez administratorów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych polega na tym, że często istotne aspekty dla Stron tej umowy są albo pomijane, albo bagatelizowane,...